Mudr. Jan Machač

Horowitzův dotazník na možný výskyt lymeské borreliózy a MSIDS

 

HMQ – Horowitz Lyme/MSIDS questionnaire

 

Tento dotazník je doporučen buď pacientům k sebehodnocení potíží a odhadnutí pravděpodobnosti onemocnění Lymeskou borreliózou, či jinými členovci přenášenými chorobami, anebo lékařům, kteří s chronicky nemocnými pacienty pracují, neboť jim to může  pomoci k určení správné diagnózy, k tomu, aby nevynechali nějaké příznaky, které by pomohly v diferenciální diagnostice. Pomůže lépe odlišit pacienty, kteří mají vysokou, nebo naopak nízkou pravděpodobnost chronické lymeské borreliózy, pomůže i v komunikaci, takže pacienti budou mít jistotu, že se se všemi jejich potížemi lékař zabývá.

Všechny symptomy v první sekci se mohou u Lymeské borreliózy vyskytovat. Nejsou ale specifické a mohou se vyskytnout u řady dalších chorob. Chorob může být u jednoho pacienta několik, symptomy se mohou překrývat, což vedlo k vytvoření MSIDS (Multiplte systemic infectious disease) modelu.

Sekce 2 a 3 reprezentují symptomy typické pro LB a MSIDS.

Odpovězte na otázky co nejpravdivěji. Zaměřte se na to, jak jste se cítili v posledních měsících, které symptomy a jak často vás obtěžovaly:

0 – nikdy             1- občas              2- často                 3- stále

 

Sekce 1

 1. Jinak nevysvětlitelný výskyt teploty, zimnice, třesavky, horkosti a zarudnutí v obličeji
 2. Jinak nevysvětlitelný úbytek, či přibývání na váze
 3. Únava, unavitelnost
 4. Ztráta vlasů
 5. Otok uzlin
 6. Bolesti a řezání v krku
 7. Pánevní, či testikulární bolest (bolest v oblasti varlat)
 8. Jinak nevysvětlitelná nepravidelnost v menstruaci
 9. Jinak nevysvětlitelná bolest prsou, či galaktorea – výtok mléka z prsní žlázy
 10. Podrážděný močový měchýř, poruchy funkce močového měchýře
 11. Ztráta libida, sexuální dysfunkce
 12. Nevolnosti
 13. Změna ve střevních funkcích – zácpa, průjmy
 14. Bolesti na hrudi, bolesti žeber
 15. Kašel, dušnost
 16. Palpitace, vynechávání pulzu, poruchy rytmu
 17. Chlopenní vada, prolaps chlopně
 18. Bolesti a otoky kloubů
 19. Tuhost krční páteře a zad
 20. Bolesti svalů a křeče
 21. Záškuby ve svalech a obličeji
 22. Bolesti hlavy a migrény
 23. Křupání v krční páteři, bolesti a tuhost krční páteře
 24. Mravenčení, bodání, brnění, pálení či necitlivost
 25. Jednostranná obrna tváře (Bellova paréza)
 26. Poruchy vidění – dvojité vidění, rozostřené vidění
 27. Poruchy sluchu – pocit bzučení, tónu, šumění, bolest v uchu
 28. Závratě, nevolnost při pohybu
 29. Točení hlavy, nestabilita v prostoru, potíže s chůzí
 30. Křeče
 31. Zmatenost, poruchy myšlení
 32. Potíže s koncentrací, potíže při čtení
 33. Zapomínání, porucha krátkodobé paměti
 34. Dezorientace, ztrácení se
 35. Poruchy artikulace, psaní, mluvení
 36. Poruchy nálady, podrážděnost, deprese
 37. Poruchy spánku: nadměrné spaní, nespavost, probouzení se brzy, neschopnost usnout
 38. Zhoršení symptomů po alkoholu, nepřiměřená kocovina po alkoholu

Skóre: ________________________________________–

 

Sekce 2: Nejčastější symptomy u Lymeské borreliózy

Pakliže jste v sekci 1 dali 3 body následujícím symptomům, přidej si 5 dalších bodů:

 • Únava
 • Zapomínání, porucha krátkodobé paměti
 • Otoky kloubů a bolesti kloubů (hlavně stěhovavé)
 • Pocit mravenčení, brnění, pálení a bodání
 • Porucha spánku: přílišná spavost, nespavost, časné buzení

Skóre: _____________________________________

 

Sekce 3: skóre incidence Lymeské borreliózy

Zaškrtněte body, se kterými souhlasíte

 1. Měli jste přisáté klíště bez následného erytému – zarudnutí a symptomů chřipky. (3 body)
 2. Měli jste přisáté klíště s typickým erytémem (erytéma migrans), nebo nedefinovanou vyrážkou s následným výskytem příznaků jako u chřipky – teplota, bolesti hlavy, svalů… (5 bodů)
 3. Žijete v oblasti s vysokým výskytem Lymeské borreliózy (2 body)
 4. U nějakého člena rodiny byla diagnostikována Lymeská borrelióza (1 bod)
 5. Pozorujete na sobě stěhovavé bolesti svalů (4 body)
 6. Pozorujete na sobě stěhovavé bolesti kloubů (4 body)
 7. Pozorujete na sobě stěhovavé pocity mravenčení, brnění, pálení, které přicházejí, odcházejí a stěhují se po těle (4 body)
 8. Byla vám už dříve stanovena diagnóza chronického únavového syndromu (též nazývána jako benigní myalgická encefalomyelitida, nebo v Americe SEID – systemic exertional intolerance disease), či fibromyalgie (3 body)
 9. Byla vám dříve stanovena diagnóza nějaké specifické autoimunitní choroby (Lupus, revmatoidní artritida, roztroušená skleróza), nebo blíže nespecifikovaná autoimunitní choroba (3 body)
 10. Měli jste, či máte pozitivní test na Lymeskou borreliózu – ELISA, Western blott, PCR, LTT (lymfocyt transformation test), Elispot, nebo kultivaci borrelie (5 bodů)

Skóre: ________________________________

 

Sekce 4: Skóre celkového zdraví

 1. Když budete uvažovat o svém celkovém zdravotním stavu, kolik dní z posledních třiceti jste se necítili zdrávi? ____________ dní

0-5 dní = 1 bod

6-12 dní = 2 body

13-20 dní = 3 body

21-30 dní = 4 body

 

 1. Když budete uvažovat o svém celkovém zdravotním stavu za posledních třicet dní, kolik dní jste se necítili dobře po stránce mentální-duševní? __________dní

 

0-5 dní = 1 bod

 

6-12 dní = 2 body

 

13-20 dní = 3 body

 

21-30 dní = 4 body

 

Skóre: ­­­­­­­­­­­­­­_____________

 

Celkové skóre – sečtěte celkové skóre ze všech sekcí: _______________________

 

Výsledek:

63 a více: velmi vysoká pravděpodobnost Lymeské borreliózy, či jiné klíštětem přenášené choroby

45-63: pravděpodobná přítomnost Lymeské borreliózy, či jiné klíštětem přenášené choroby

25-44: možná přítomnost Lymeské borreliózy, či jiné klíštětem přenášené choroby

25 a méně: nízká pravděpodobnost Lymeské borreliózy, či jiné klíštětem přenášené choroby

 

Kdo dosáhne skóre nad 25, měl by navštívit lékaře k dalšímu posouzení, došetření, případně vyloučení onemocnění přenášené klíšťaty

 

Interpretace:

Vidíme častou přítomnost symptomů v Sekci 1 zahrnující únavu, bolesti kloubů a svalů, které často migrují, poruchy spánku,  potíže s pamětí a  koncentrací spolu s vysokou frekvencí symptomů ze sekce 3 hlavně neuropatické bolesti, které migrují, přicházejí a odcházejí (brnění, mravenčení, pálení, bodání). Tyto symptomy poskytují charakteristický, avšak u každého individuální, souhrn symptomů typických u lidí, kteří mají Lyme-MSIDS.

Nejčastější symptomy pro Lyme-MSIDS jsou:

 • Únava
 • Bolesti hlavy
 • Tuhnutí krku a páteře
 • Bolesti a otoky kloubů
 • Brnění, mravenčení, pálení, bodání v končetinách
 • Potíže s myšlením, zmatenost, mozková mlha
 • Potíže s koncentrací, se schopností číst
 • Zapomínání, porucha krátkodobé paměti
 • Poruchy spánku
 • Potíže s psaním a mluvením

V retrospektivní studii z roku 2015-16 byly nejčastější symptomy u chronické – pozdní Lymeské borreliózy: migrující bolesti svalů, migrující bolesti kloubů, migrující-přicházející-odcházející neuropatické symptomy (brnění, mravenčení, pálení). 78% pacientů s pozdní LB zažila tyto migrující symptomy. U zdravých kontrol se tyto potíže vyskytovaly mnohem méně.

Pakliže máte některé tyto výše zmíněné symptomy, nebo v dotazníku HMQ vychází více než 25 bodů, měl by váš lékař aktivně pátrat po nemocích přenášené klíšťaty a dokud se tyto nevyloučí, nenechte se odbít diagnózami jako chronický únavový syndrom, fibromyalgie, nespecifická autoimunní choroba, roztroušená skleróza, časná demence, deprese či jiné psychiatrické potíže….