Mudr. Jan Machač

Léky na snížení cholesterolu v boji proti rakovině

Statiny fungují mimojiné tak, že blokují mevalonový cyklus, který je nutný k syntéze cholesterolu. Tento cyklus je naopak aktivován mutovaným supresorovým proteinem p53, kterážto mutace je u nádorů velmi častá. Touto blokací se sníží dostupnost substrátu pro nádorové bujení. Nicméně statiny nesnižují asi vznik zhoubných nádorů primárně, pouze se uplatňují při zpomalení jejich progrese.