Mudr. Jan Machač

Preventivní prohlídka

Všechny zdravotní pojišťovny hradí jednou za dva roky preventivní prohlídku. Obsahem preventivní prohlídky je komplexní vyšetření klienta se zaměřením ne preventabilní choroby. Rozsah preventivní prohlídky je dán zákonnou normou, kterou si můžete přečíst níže pod tímto textem. Mimo tento rozsah je možné doplnit i další vyšetření, například UZV břicha, RTG plic, odběr nádorových markerů…tato vyšetření ale musí klient hradit sám.


 

§ 1
Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé
Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. Obsahem preventivní prohlídky je
a) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
b) kontrola očkování proti tetanu,
c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výškově-hmotnostního poměru a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence, včetně vyšetření kůže, vyšetření per rectum a zhodnocení onkologických rizik; u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat; u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný či familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování,
d) vyšetření EKG u osob od 40 let věku ve čtyřletých intervalech,
e) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je

1. orientační chemické vyšetření moče při každé prohlídce,
2 vyšetření plasmatického cholesterolu celkového a plasmatických lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,
3. vyšetření glykemie v 18 letech a od 40 let věku ve dvouletých intervalech,
f) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 4 písm. j) v období kratším než uvedené intervaly a je k dispozici výsledek, vyšetření se nezajišťuje,
g) u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření z posledních 2 let. Není-li takový výsledek k dispozici, předá lékař doporučení k provedení tohoto vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.