Mudr. Jan Machač

Služby

Všeobecná preventivní prohlídka

V 18 letech, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. ZP plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců). Měl by ji absolvovat každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Nezapomeňte se na preventivní prohlídku předem objednat, aby vám lékař mohl případně dát žádanku k odběru krve nebo pro další stanovená vyšetření. Přinést budete muset vzorek moči.

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu.

Lékař vám provede kompletní fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Má také orientačně vyšetřit zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu. Vždy je součástí preventivní prohlídky vyšetření moči diagnostickým papírkem. Nově od února 2021 patří do obsahu preventivní prohlídky u pacientů ve věkovém rozmezí od 45 let do 61 let doporučení preventivního očního vyšetření (ve čtyřletých intervalech).

Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Dále se dělá vyšetření kůže, u zjištěného podezření na rakovinu prostaty také vyšetření per rectum (konečníkem). U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze provádí klinické vyšetření varlat. Ženám od 25 let, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, má lékař provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování.

Součástí preventivní prohlídky je též kontrola a zhodnocení výsledků předepsaných preventivních vyšetření (resp. jejich zajištění, pokud nebyly v předepsaných termínech provedeny). Jedná se zejména o vyšetření EKG, laboratorní vyšetření koncentrace cholesterolu a triacylglycerolů v krvi a laboratorní vyšetření glykémie. Věk, kdy se pacientovi která vyšetření provádějí, najdete v našem harmonogramu péče pro jednotlivé věkové skupiny.

Praktický lékař se stará i o screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny. Ženám má předat doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky) a ženám i mužům má zajistit screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let a 1x za 2 roky od 55 let, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i gynekolog, a proto je praktický lékař nezajišťuje, pokud má k dispozici výsledky.

Tělovýchovné prohlídky

Toto vyšetření je určeno všem žadatelům o provedení povinné sportovní prohlídky jako součást výkonnostního organizovaného sportu či žadatelům o studium na vysoké či střední škole se zaměřením na sport a tělovýchovu (děti i dospělí). Obsahuje klinické vyšetření se zátěžovým testem do maxima pro posouzení zdravotního stavu jedince a jeho vytrvalostních schopností.

Obsah standardní prohlídky:

  • antropometrické vyšetření (váha, výška)
  • vyšetření pohybového ústrojí
  • tělovýchovným lékařem
  • klidové EKG vyšetření
  • zátěžový ergometrický test (ergometrie)
  • spirometrie
  • stanovení zdravotní skupiny
  • stanovení způsobilosti ke sportu či studiu
  • Zátěžový test

Hlavní myšlenkou vyšetření je odhalit skryté kardiovaskulární onemocnění daného jedince (vrozené srdeční vady, arytmie, vysoký krevní tlak, atd.). Tento zátěžový test se provádí na bicyklovém ergometru. Testovaná osoba absolvuje stupňované zatížení do maxima). Během testu je analyzována činnost srdce (EKG záznam), hodnoty krevního tlaku. Výsledkem je zhodnocení zdravotního stavu jedince při pohybové aktivitě, určení orientační zdatnosti a zdravotní skupiny. Při nálezu jakékoliv patologie následuje doporučení dalšího postupu došetření, ev. léčby.

Průběh testu
Po příchodu do laboratoře se rozehřejete lehkou intenzitou na bicyklovém ergometru. Před samotným testem Vám budou na hrudník umístěny EKG svody a elektrody. Během vlastního zátěžového vyšetření, kdy protokol lze upravit dle výkonnosti jedince, účastník šlape na ergometru. Zátěž se v průběhu času zvyšuje (bicyklový ergometr klade vyšší odpor). Po uklidnění následuje vyšlapání 6 minut – restituční fáze.

Jak se chovat před testem a v den testování
Před testem účastník písemně potvrdí svůj souhlas s vyšetřením. V době vyšetření by měl být zdráv a v posledních 14 dnech by neměl prodělat žádné infekční onemocnění. Zároveň je vhodné v den testu a dni předcházejícím vynechat trénink, případně zařadit pouze nízkoobjemový trénink nižší intenzity. Na samotný test by sportovec neměl přicházet dehydrovaný a na lačno. Příjem tekutin a stravy by ale měl být v dostatečném odstupu od testu (2-3 hodiny). Na testování si přineste s sebou vhodné sportovní oblečení, ručník, pití a drobnou svačinu.

délka trvání 40 minut

cena 1000,-

Návštěvní služba

Mimo ordinační dobu je možné domluvit návštěvní službu lékaře v domácnosti pacienta. Návštěvní služba se domlouvá u pacientů, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do ambulance. Návštěvní službu je možné domluvit každý den od 14.00 do 16.00, kromě úterý, kdy můžeme návštěvy dělat dopoledne. Mimořádně se lze dohodnout na návštěvní službu i mimo tento čas.

Do domácnosti může docházet i sestra v rámci domácí péče (Oblastní charita, Červený kříž). Domácí péči indikuje lékař. Lze domluvit odběry, podávání injekcí, či infuzí, převazy, rehabilitaci. 

Závodní péče

Pracovně lékařské prohlídky – vstupní, výstupní, preventivní a mimořádné, vždy po předchozím objednání. Cena za vstupní prohlídku 450,-, ostatní prohlídky 350,-. Doneste si sebou výpis z dokumentace od registrujícího lékaře.