Mudr. Jan Machač

Lymeská borelióza je multiorgánové infekční onemocnění, které je způsobeno patogenními bakteriemi kmene Borrelie (u nás Borrelia afélii, B. Garinii, B.Burgdorferi sensu stritco).

Jsou přenášeny klíšťaty. K přenosu dochází až za 36-48 hodin po přisátí, proto je velmi důležité se po každém pobytu venku prohlédnout. Bohužel až 50% nakažených o přisátí neví. Možný přenos je i ve městech, kde je často velká promořenost infikovanými klíšťaty.

Proti boreliózám není očkování. Očkování proti klíšťové encefalitidě proti borelióze nechrání.

Časné stadium onemocnění – Erythema migrans – jedná se o zarudnutí kůže (exantém), většinou kruhovitý, či oválný, která se postupně rozšiřuje a směrem dovnitř různě vybledává. Nesvědí a nebolí – na rozdíl od lokální infekce kůže.  Nevyskytuje se dříve než za tři dny, většinou až po 14 dnech, ale může být i pozdní výskyt po 8 mi týdnech.

!!!až 50% nemocných v pozdních stadiích onemocnění neví ani o vpichu, ani o enantému.

!!! růžové, silně svědivé zarudnutí kůže v místě vpichu není 1. stadium boreliózy, ale lokální infekce.Stačí postižené místo chladit, desinfikovat, natírat algesalem, fenistilem, při hnisání antibiotickou mastí.

Jasně klinicky vyjádřené 1. stadium je nutno přeléčit antibiotiky. V této fázi onemocnění není potřeba brát krve-protilátky.

Jako projev časného stadia onemocnění mohou být i nespecifické chřipkové příznaky napodobující virové onemocnění. Pozor, může být zaměněno s infekcí klíšťové encefalitidy.

Časně diseminované stadium: projevuje se mnoha různými projevy: bolestmi kloubů, výskytem mnohočetných zarudnutí kůže, bolestmi svalů, neurologickými potížemi – obranou lícního nervu, zánětem mozku a mozkových blan (neuroborelióza), potížemi se srdcem, boreliovým lymfocytomem (modravé zduření kůže –často na ušním boltci), acrodermatitis chronica atroficans – atrofie kůže lokalizovaná v určitém místě, např. na koleni)

Pozdní stadium se projevuje záněty kloubů – jednoho i více, neuropatiemi (postižením periferních nervů), zánětem mozku a mozkových blan, únavovým syndromem, postižením srdce (Lymeská karditida s projevy srdečního selhání, dilatační kardiomyopatií, perikarditidou, různými arytmiemi).

Kromě klinického stavu a příznaků, máme k dispozici i možnost sérologického hodnocení protilátek proti boreliózám.

Jak interpretovat sérologické testy zaměřené na průkaz antiborreliových protilátek :

Sérologický test může být negativní, byla-li krev odebrán příliš brzy, resp. před vytvořením protilátek. Negativní výsledek sérologie nemocného s klinickou diagnózou LB může být způsoben podáním antibiotika na počátku onemocnění a to i v případě, že je podáno z jiné indikace. Negativní výsledek sérologického vyšetření nevylučuje onemocnění lymeskou boreliózou. Druhý odběr krevního vzorku by neměl následovat dříve než za 4-6 týdnů po prvním. Při konvečním diagnostickém testu by měl sérologický nález vykazovat: a) vyšší titr protilátek, b) vzestup těchto protilátek ve dvou oddělených vzorcích krve získaných v odstupu několika týnů a analyzovaných ve stejné laboratoři. Pozitivní průkaz antiborreliových protilátek nemůže být hodnocen izolovaně, bez znalosti epidemiologické anamnézy, klinických projevů suspektních z LB a po vyloučení jejich jiné etiologie. Výška titrů neodpovídá závažnosti ani aktivitě onemocnění. Pro aktivní onemocnění spíše svědčí pozitivita IgM protilátek. Izolovaná pozitivita IgG svědčí spíše pro proběhlou infekci.

Léčba: Erythema migrans – Doxycyklin 100mg á 12 hodin 21. dní. Při nesnášenlivosti lze podat Amoxicillin 500mg 3xdenně 21 dní, Cefuroxim 500mg á 12 hodin, Azithromycin 500mg 1xdenně 7 dní.

Časné diseminované stadium: Doxycylin 200mg á 12 hodin 28 dní, Ceftriaxon 2gramy denně intravenózně 21 dní nebo Cefotaxim 2g i.v. po 8 hod. 21 dnů.

Pozdní diseminované stadium: léčí se buď perorálně – viz erythema migrans, nebo intravenózně viz časné diseminované stadium, jen doba léčby se prodlouží na 28 dní.

Někteří autoři doporučují užívat pojem chronická lymeská nemoc (Kategorie 1: Pacienti udávají nespecifické příznaky a symptomy podezřelé s lymeské nemoci, nejsou však objektivní klinické ani laboratorní známky infekce; Kategorie 2: Pacienti mohou udávat přisátí klíštěte v anamnéze a symptomy podezřelé z lymeské nemoci, nicméně mají jiné choroby, které mohou jejich potíže rovněž způsobit; Kategorie 3: Pacienti vykazují pozitivní sérologické testy, ale nemají odpovídající klinickou symptomatologii; Kategorie 4: Pacienti mají jak klinické, tak laboratorní známky prodělané lymeské boreliózy, udávají však přetrvávající symptomy (déle než 6 měsíců) navzdory adekvátní antibiotické terapii, což bývá též označováno jako postborreliový syndrom) k popisu perzistujících nebo nespecifických příznaků a symptomů u pacientů s klinickým či laboratorním průkazem lymeské boreliózy i bez něj. Tito autoři předpokládají, že pacienti s tzv. postborreliovým syndromem nebo s artritidou nereagující na antibiotickou terapii mají latentní intracelulární infekci, která může vyžadovat měsíce až roky trvající antibiotickou terapii, než bude eradikovaná. Kritici tohoto přístupu argumentují, že perzistence symptomů může být vysvětlena autoimunitní reakcí spuštěnou díky podobonsoti borreliozvých antigenů a některých lidských leukocytárních antigenních haptotypů. V několik studiích se neprokázal užitek z dlouhodobé léčby (v řádech měsíců až roků) pozdního stadia boreliózy.

Reaktivace infekce: existuje zvláštní forma borrelie, která podobně jako některé jiné bakterie vytváří spóry, transformuje se ve formě cyst. Cysta vzniká stočením borrelie a její postupnou resorpcí, Obal je tvořen z bičíků a povrchové stěny. Její transformace zpět v borrelii je indukovaná různými stavy – virovým onemocněním, léčbou kortikoidy, imunopatiemi.