Mudr. Jan Machač

V dosti reprezentativní studii zkoumali vliv změny životního stylu na změnu exprese některých genů. Intervenovaná skupina dobrovolníků byla podrobena programu, který sestával z nízkotukové vegetariánské diety, středně zátěžovému aerobnímu cvičení 3 hodiny týdně, hodina denně byla věnována zvládání stresu a jednou týdně se konalo podpůrné skupinové sezení.

Výsledky byly jednoznačné. Po jednom roce došlo k poklesu prevalence hypertenze z 41% na 17%, obezity z 60% na 37% a dyslipidémie (vysoký cholesterol a triglyceridy) z 54% na 37%. O 38% vzrostla fyzická výkonnost. Byla zjištěna změna exprese na 143 genech, většinou downregulaci – tedy vypojení jejich aktivity (nejvíce mezi 12. a 52. týdnem). Menší exprese genů znamená i menší riziko rakoviny.

V jiné metaanalytické studii se prokázalo, že významný psychologický stres a záchvaty vzteku zvyšují srdeční frekvenci, krevní tlak, zvyšují riziko infarktu, mozkových příhod, zvyšují výskyt komorové tachykardie a fibrilace.